Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 23. april kl. 11:00

Innleveringsfrist: 26. april kl. 11:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 14. mai

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 17:01