Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for medier og kommunikasjon

Besøksadresse: 
Gaustadalleen 21

Ekspedisjonstid: 
12.00 - 15.30

Postadresse: 
Postboks 1093 Blindern
N- 0316 Oslo

Telefon: 22 85 04 00
Faks: 22 85 04 01
E-post: 
Web: http://www.media.uio.no/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Førsteamanuensis Tanja Storsul  (kontaktinformasjon)   Emneansvarlig
Seminarlærer Karoline Ihlebæk    k.a.ihlebak at media.uio.no
Publisert 24. apr. 2006 18:56 - Sist endret 29. aug. 2006 16:08