Seminarplan

Info om høstens seminarer

Hvis ikke annet er oppgitt:

GRUPPE 1: Tirsdag 10:15 -12:00

UKE

OPPLEGG

STED

OPPGAVE

E 37

TIRSDAG

1015-12

Velkomst og introduksjon av seminarene.

Rom 208.

Forskningsparken.

 

UKE 38

TIRSDAG

1015-12

esseminar: 1015 - 12.
Åse Kringstad fra Kultur- og kirkedepartementet kommer.

208.Forskningsparken.

Gå inn på nettsidene til kultur- og kirkedepartementet og gjør deg kjent med de mest aktuelle mediepolitiske sakene. Forbered fem spørsmål.

UKE 39
NB!! ONSDAG

Gruppe 3: Onsdag 1015 -12. Biliotekskurs ved Signe Brandsæter

Georgs sverdrupshus. Kursrom.

Kurset vil ta for seg hvordan du kan finne fram i mylderet av politiske dokumenter. Det vil ta for seg både norske dokumenter og EU dokumenter.

UKE 40

TIRSDAG

1015-12

Høstferie.

Ikke seminar.

  

UKE 41

TIRSDAG

1015-12

Diskusjon om oppgaveskriving.

Rom 208.

Forskningsparken.

Forbered en eller flere problemstillinger til semesteroppgave.

UKE 42
17. oktober.

TIRSDAG

1015-12

Gruppediskusjon.

Rom 208.

Forskningsparken.

Virker mediepolitikken i følge målsettingene? Ta utgangspunkt i teoretiske perspektiver om public service broadcasting og politiske dokumenter som omhandler NRK sin særstilling. Gruppen vil bli delt inn i to - en som forbereder et forsvar av NRKs posisjon og en som forbereder en kritikk.

UKE 43
24. oktober.
TIRSDAG
NB!! 1215-1600

Fellesseminar: Visning av dokumentar

Alternative visninger kan settes opp.

Rom 208.

Forskningsparken.

1215-1400:
Control Room.

1415-1600:
Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism.

UKE 44
31. oktober.
TIRSDAG

1015-12

Diskusjon om oppgaveskriving.

Rom 208.

Forskningsparken.

Forbered 10 minutters presentasjon av oppgaven så langt. Litteraturvalg, problemstilling, struktur, eventuelle problemer etc etc.

UKE 45
7. november.
TIRSDAG

1015-12

Gruppediskusjon. Forbered seminar notater.

Rom 208.

Forskningsparken.

Teoretisk diskusjon om rammer for politisk styring. Hva former det politiske handlingsrommet? Hva er forholdet mellom politikk, økonomi, teknologi og kultur?

UKE 46
14. november.
TIRSDAG

1015-12

Diskusjon om oppgaveskriving og oppsummering.

Rom 208.

Forskningsparken.

Første time: siste sjanse til å diskutere oppgave. Forbered utkast.

Forbered 5 punkter som du synes har vært spesielt viktige i dette kurset.

Publisert 21. juni 2006 21:27 - Sist endret 13. nov. 2006 12:17