Beskjeder

Publisert 16. nov. 2007 13:01

Endring i undervisning!

NB: Timen som skulle vært 29. november flyttes til 3. desember fra 10.15 til 13.00. Samme sted som vanlig.

Jeg vil gjerne ha utkast til semesteroppgavene fra masterstudentene senest lørdag . desember, så skal jeg bruke dem som bakgrunn for det jeg tar opp til diskusjon i timen, og dermed gi tilbakemelding til dere på oppgavene deres. Da vil dere ha fram til fredag 7 desember å bearbeide oppgavene. Samtidig vil jeg knytte diskusjonene opp mot temaet om populærkulturens estetiske virkemidler, som er emnet for semesterets siste time.

Publisert 16. nov. 2007 12:03
Publisert 12. nov. 2007 12:25

Glemt å melde deg på fagdagen?

Det er bare fire stykker som har meldt seg på til fagdagen innen fristen. Det er for få til at vi gjennomfører. Men kanskje du bare har glemt deg?

NY PÅMELDINGSFRIST ER TORSDAG 15. NOVEMBER

Hvis vi blir under åtte stykker avlyser vi.

Publisert 31. okt. 2007 09:51

Gratis skyss til Horten

Vi har fått penger til å dekke skyssen til Fotomuseet. Det betyr at fagdagen ikke vil koste dere noen ting.

Vi kan enten ta tog/taxi (avgang 08:43 fra Oslo S), eller vi kan kjøre i biler. Jeg har bil med plass til fire, men er det flere som har det? Send meg en mail så fort som mulig, hvis du vil tilby deg å kjøre.

: ) Ragnhild

Publisert 29. okt. 2007 17:44

Påmeldingsfrist til fagdag innen 10. november

Siden det serveres lunsj på fagdagen på Fotomuseet må vi vite hvor mange som kommer.

Send en mail til Ragnhild så fort som mulig, og senest innen 10. november, hvis du vil være med.

Publisert 26. okt. 2007 13:38
Publisert 23. okt. 2007 00:20

Dessverre har ingen sendt inn utkast til semesteroppgaver for evaluering på seminar 23. oktober. De som skulle ha sendt inn var Maren, Camilla Marie, Anders, Sindre, Eivind og Anna.

Jeg håper dere kommer på seminar likevel, og kan ta med noe tekst dit. Vi kan sette av litt tid til gjennomlesning på seminaret.

Vel møtt!

Publisert 2. okt. 2007 13:39

Midtveisevaluering av emnet foregår i forbindelse med timen 22.11 og vil omfatte første del av kurset og seminarene.

Publisert 20. sep. 2007 15:39

Her er noen forslag til temaer til disksjon og innsirkling av mulige oppgaver:

1. Er det noen grunnleggende sammenfallende trekk ved de estetiske virkemidler innenfor ulike kunstarter og medieformer, eller er de forskjellige og i så fall hvordan.

2. Hva er forholdet mellom estetikk og kunstens filosofi?

3. Prinsipper for og framgangsmåte ved tolkning av verk inenfor ulike kunstarter og ulike medier.

4. Normer for vurdering av kvalitet av estetiske produkter.

5. Finnes det felles vurdertingskriterier for alle estetiske uttrykk, eller er de ulike for ulike kunstarter og medier?

Mulige oppgaver:

Drøft begrepet institusjon i forhold til hva kunst er.

Drøft hva som kjennetegner de institusjonelle forhold og hvilke instanser de omfatter innenfor ulike kunstarter og medier.

Foreta en analyse av et estetisk medieprodukt og kom fram til en tolkning av det.

Skriv en anmeldelse av et estetisk medieprodukt og kom med...

Publisert 18. sep. 2007 17:44
Publisert 16. sep. 2007 19:30

Om Romaturen.

Bare for at det skal vært klart hvorfor Romaturen ble avlyst: Jeg begynte arbeidetmed forberede turen til Roma i april. Jeg pekte overfor IMKs administrasjon på at det var nødvendig å få tidlig klarhet over hvor maneg studenter som var interessert i å være med pga vansker med å få hotell og å få tak i relevante forelesere. Jeg fikk beskjed om at det var umulig å få slike opplysninger før i forbindelse med fristen for fagpåmelding i begynnelsen av september.

Da jeg hadde antall og navn på studentene som ville være med, tok jeg kontakt med et byrå som ambassaden og det norske instituttet i Roma har kontakt med og satte dem i gang med å skaffe hotell. Det viste seg umulig å finne et hotell som var så rimelig at IMK ville godta det. Det er fullt i Roma i begynnelsen av oktober, og alle billige overnattingmuligheter var fulle.

Jeg er den første til å beklage dette. Jeg har hatt mye arbeid med å forberede turen. Jeg hadde gledet meg. Og jeg synes a...

Publisert 7. sep. 2007 16:16

Seminarer

Seminarene i dette emnet gis i rom 207

tirsdag 23. oktober 14.15-16.00

tirsdag 30. oktober 14.15-16.00

Publisert 4. sep. 2007 15:58

Til undervisningen 06.09 bes alle studenter om å tenke gjennom hva som er deres tre favoritt litterære tekster, filmer, musikkstykker.

Publisert 6. aug. 2007 12:15

Undervisningsopplegg (MEVIT 3510 og 4510 - Høst 2007)

06.09. Estetikkens grunnproblemer og mediene. Innledning til kurset.

Bakgrunnslitteratur. Søren Kjørup: Kunstens filosofi.

13.09. Estetikkens utfordringer.

Bakgrunnslitteratur. Kjørup og The Routledge Companion Part II.

20.09. De enkelte kunstarters estetikk.

Bakgrunnslitteratur. The Routledge Companion. III and IV.

27.09. Estetikk i ulike medier. Diskusjon av oppgaveskrivning. (særlig for masterstudenter)

Bakgrunnslitteratur. Routledge Companion IV, Aumont e.a.

01 - 05. 10. Studietur til Roma for masterstudenter til det norske instituttet. Undervisningsopplegg om romersk kunst og arkitektur som bakgrunn for å forstå det historiske perspektiv på medieestetikken.

Oktober og november. Organiserte seminarer

22.11. De levende bilders estetikk - film, TV.

Bakgrunnslitteratur: Aumont e.a.

29.11. Pop...

Publisert 18. juni 2007 15:45

Fokus høsten 2007

Kurset gir en generell innføring i medieestetikkens grunnlagsproblemer og hovedområder. Det tar spesielt for seg skjæringspunktene mellom ulike medier, kunstarter og estetiske uttrykksformer og presenterer teorier om kunst, estetikk, medier og tekster. Utgangspunktet finnes i allmenn estetisk teori, som deretter drøftes si forbindelse med ulike kunstneriske og mediemessige uttrykk med særlig vekt på filmens estetikk og populærkulturens estetikk. De teoretiske problemstillingene vil bli illustrert gjennom konkrete analyser.

I forbindelse med masterkurset er det planlagt en studietur til Roma i uke 40 mellom 1ste og 7de oktober.

Publisert 29. mai 2007 18:34

Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.