Endring i undervisning! NB: Timen …

Endring i undervisning!

NB: Timen som skulle vært 29. november flyttes til 3. desember fra 10.15 til 13.00. Samme sted som vanlig.

Jeg vil gjerne ha utkast til semesteroppgavene fra masterstudentene senest lørdag . desember, så skal jeg bruke dem som bakgrunn for det jeg tar opp til diskusjon i timen, og dermed gi tilbakemelding til dere på oppgavene deres. Da vil dere ha fram til fredag 7 desember å bearbeide oppgavene. Samtidig vil jeg knytte diskusjonene opp mot temaet om populærkulturens estetiske virkemidler, som er emnet for semesterets siste time.

Publisert 16. nov. 2007 13:01 - Sist endret 16. nov. 2007 13:02