Pensum/læringskrav

Barthes, Roland ([1980] 2001) Det lyse rommet. Tanker om fotografiet, Oslo: Pax Forlag (167 s)

Hausken, Liv (2009) Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse, Spartacus (kommer 1. september) (120s)

Isaacs, Bruce (2008) Toward a New Film Aesthetic, Continuum International Publishing Group (234 s)

Kittler, Friedrich A. (1999) Gramophone, Film, Typewriter (Writing Science), Standford University Press (315 s)

Light, Andrew og Smith, J.M. (eds.)(2005) The Aesthetics of Everyday Life, New York: Colombia University Press (210 s)

Lury, Karen (2005) Interpreting Television, London/N.Y.; Hodder Arnold (198s) (Denne boken er utgått fra forlaget. Den finnes som kompendium på Kopiutsalget i Akademika.)

Melberg, Arne (ed.)(2007). Aestetics at Work, Oslo: Unipub (172 s)

Inntil 30% av pensum kan byttes ut i samråd med faglærer.

Verkpensum

I tillegg til ordinært pensum skal det legges opp et verkpensum, dvs. et analysemateriale som studentene skal gjøre seg kjent med, som det skal arbeides med på seminarene, og som vil kunne inngå som analysemateriale til eksamen.

1. To fotografier fra ulike genrer.

2. En episode fra fjernsynsdramaet CSI.

3. En værmelding fra fjernsyn.

4. En fiksjonsfilm

5. En dokumentarfilm.

Pensumlisten må gi fulle referanser for det konkret valgte materialet (se f.eks. referanseteknikk i Akademisk Skriving).

Emneansvarlig kan være behjelpelig med å skaffe et utvalg fra CSI. Alt materialet må kunne leveres i to eksemplarer til eksamen.

Publisert 21. mai 2009 09:43 - Sist endret 28. juli 2009 15:23