Semesterside for MEVIT4510 - Høst 2013

10. nov. 2013 18:12

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 11. november kl. 10.00.

Innlevering i Fronter innen kl. 14:00 torsdag 14. november. Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres til studiekonsulenten i 2 eksemplarer ved levering av besvarelsen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 11 kl. 10:30 rom 208 i IMKs lokaler.

Lykke til!

7. nov. 2013 11:00