Akademisk skrivning

Alt du må og trenger å vite for å skrive en akademisk tekst.

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-aesthetics/Akademisk%20skriving%20-%20hefte-HF.pdf

Publisert 10. nov. 2013 18:12