Pensum/læringskrav

Bøker:

Hausken, Liv: Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse, 2009. 120s.

Hausken, Liv (red. 2013) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Akademic Publishing (forthcoming), ca 250 sider.

Chapple, F. & Kattenbelt, C. (ed.): Intermediality in Theatre and Performance, 2006. Amsterdam- New York: Rodopi. 266 s.

Light, Andrew and Smith, J.M. (eds.) (2005) The Aesthetics of Everyday Life, New York: Colombia University Press, s.ix-131, 136s.

Ernst, Wolfgang (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press. 250s.

 

Masterstudenter (MEVIT4510) skal i tillegg lese:

Hausken, Liv (red. 2013) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Akademic Publishing

Boken vil være tilgjengelig på Akademika ca. 1 oktober

 

Kompendium:

 

Benjamin, Walter (1991 [1939]) “Kunstverket i reproduksjonsalderen” i Kunstverket i reproduksjonsalderen. Essays om Kultur, litteratur og politikk, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s.35-64, 30s.

 

Hausken, Liv (2013) “Introduction” in Hausken, Liv (red) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Akademic Publishing (forthcoming), ca 25 sider.

 

Kittler, Friedrich (2009[2002]) ”Optiske medier - to forelesninger” i Mediefilosofi. Oslo: Cappelen Damm.s.97-143, 47s.

 

Manovic, Lev (2001) Post-media Aesthetics, http://www.alice.id.tue.nl/references/manovich-2005.pdf [accessed May 2, 2013] 18s.

 

Mitchell, W.J.T. (2008) “Adressing Media", MediaTropes eJournal, vol I, pp. 1–18, 19s.

 

Mitchell, W. J. T. og Mark B. N. Hansen (2010) (red.) “Introduction” i Critical Terms for Media Studies. Chicago: University of Chicago Press, s.vii-xx11, 16s.

 

Wasson, Haidee (2007) “The Networked Screen: Moving Images, Materiality, and the Aesthetics of Size” in Marchessault, Janine and Susan Lord (eds.) Fluid Screens, Expanded Cinema, University of Toronto Press, pp.74-95. 22s.

 

Weber, Samuel (1996) “Television: Set and Screen” I Mass Mediauras. Form, technics, media. Stanford University Press, p.108-128, 21s.

 

Verkpensum

I tillegg til ordinært pensum skal det legges opp et verkpensum, dvs. et analysemateriale som studentene skal gjøre seg kjent med, som det skal arbeides med på seminarene, og som vil kunne inngå som analysemateriale til eksamen.

 

1. et portrett, selvvalgt medium

2. en værmelding, selvvalgt medium

3. en animert film eller fjernsynsepisode

4. et vitenskapelig bilde

5. en fiksjonsfilm, kort eller lang, for kino eller fjernsyn

 

Alt materialet må kunne leveres i to (2) eksemplarer til eksamen.

Publisert 5. juli 2013 09:14 - Sist endret 23. aug. 2013 11:11