Hjemmeeksamen høsten 2014

Hjemmeeksamen 10. - 13. november

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 10. november kl. 10.00.

Innlevering foregår i Fronter innen kl. 14.00 torsdag 13. november. Husk å legge ved liste over godkjent, konkretisert verkpensum, slik at sensor blir informert om utvalget. Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk i egen mappe.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 10. november kl. 10:30 rom 208 i IMKs lokaler.

 

Angående verkpensum:

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres i IMKs ekspedisjon i to eksemplarer og innen fristen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer og emnekode.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK.

Lykke til!

Publisert 28. okt. 2014 11:24