Pensum/læringskrav

Bøker:

Hausken, Liv (2009) Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse (120 sider)

 

Hausken, Liv (red. 2013) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Academic Publishing (250 sider)

 

Light, Andrew and Smith, J.M. (eds.) (2005) The Aesthetics of Everyday Life, New York: Colombia University Press, s.ix-131 (136 sider)

 

Kompendium:

 

Alter, Nora M. Et al. (2013) ”Landscapes of Ice, Wind, and Snow: Alexander Kluge’s Aesthetics of Coldness”, Grey Room 53, Fall 2013, pp.60-87 (28 sider)

 

Benjamin, Walter (1991 [1939]) “Kunstverket i reproduksjonsalderen” i Kunstverket i reproduksjonsalderen. Essays om Kultur, litteratur og politikk, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s.35-64 (30 sider)

 

Carroll, Nöel (2007) ”Narrative Closure”, Philosophical Studies, Vol.135, No.1, pp.1-15 (15 sider)

 

Freeland, Cynthia (2007) ”Portraits in Painting and Photography”, in Philosophical Studies: An International Jurnal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol.135, No.1., pp.95-109 (15 sider)

 

Kittler, Friedrich (2009[2002]) ”Optiske medier - to forelesninger” i Mediefilosofi. Oslo: Cappelen Damm.s.97-143 (47 sider)

 

Kukkonen, Karin (2011) ”Comics as a Test Case for Transmedial Narratology”, SubStance, Vol.40, n.1 (issue 124), pp.34-52 (19 sider)

 

Lynch, Michael (2006) ”The Production of Scientific Images. Vision and Re-vision ín the Histry, Philosophy, and Sociology of Science” in Luc Pauwels (ed) Visual Cultures of Science, Dartmouth College Press, p.26-40 (15 sider)

 

Manovic, Lev (2001) Post-media Aesthetics, http://www.alice.id.tue.nl/references/manovich-2005.pdf [accessed May 2, 2013] (18 sider)

 

Mitchell, W.J.T. (2008) “Adressing Media", MediaTropes eJournal, vol I, pp. 1–18 (19 sider)

 

Mitchell, W. J. T. og Mark B. N. Hansen (2010) (red.) “Introduction” i Critical Terms for Media Studies. Chicago: University of Chicago Press, s.vii-xx11 (16 sider)

 

Pasveer, Bernike (2006) ”Representing or Mediating. A History and Philosophy of X-ray Images in Medicine” in Luc Pauwels (ed) Visual Cultures of Science, Dartmouth College Press, p.41-62 (22 sider)

 

Smith, Murray (1995) ”Film Spectatorship and the Institution of Fiction”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.53, No.2 (Spring 1995), pp.113-127 (15 sider)

 

Wasson, Haidee (2007) “The Networked Screen: Moving Images, Materiality, and the Aesthetics of Size” in Marchessault, Janine and Susan Lord (eds.) Fluid Screens, Expanded Cinema, University of Toronto Press, pp.74-95 (22 sider)

 

Weber, Samuel (1996) “Television: Set and Screen” I Mass Mediauras. Form, technics, media. Stanford University Press, p.108-128 (21 sider)

 

Wilson, George (2006) ”Transparency and Twist in Narrative Fiction Film”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.64, No.1, pp.81-95 (15 sider)

 

 

(For BA-studenter totalt 823 sider)

 

Masterstudentene (MEVIT4510) leser i tillegg:

 

Ernst, Wolfgang (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press (250 sider)

 

(For MA-studenter totalt 1073 sider)

 

 

Verkpensum

I tillegg til ordinært pensum skal det legges opp et verkpensum, dvs. et analysemateriale som studentene skal gjøre seg kjent med, som det skal arbeides med på seminarene, og som vil kunne inngå som analysemateriale til eksamen.

 

1. et portrett, selvvalgt medium

2. en værmelding, selvvalgt medium

3. en animert film eller fjernsynsepisode

4. et vitenskapelig bilde

5. en audiovisuell fiksjonsfortelling

 

Alt materialet må kunne leveres i to (2) eksemplarer til eksamen.

Publisert 8. juli 2014 13:54 - Sist endret 8. juli 2014 13:56