Forelesninger MEVIT3510/4510

Forelesningene i MEVIT3510/4510 Medieestetikk vil foregå i seminarrom 208 i IMKs lokaler, Forskningsparken.

Seminarrom 208 er lokalisert i underetasjen i bygg C, som ligger til høyre for Forskningsparkens hovedinngang. Om du ikke har adgang til IMKs lokaler må du bruke hovedinngangen.

Publisert 7. sep. 2015 12:47