Relevant teori- og metodekurs til våren?

MEVIT4834 Tekstanalytiske tilnærmingsmåter anbefales for alle som er interessert i grunnleggende teori om kultur og mening, alle som skal skrive masteroppgave om hvordan mening oppstår eller formidles, og alle som skal analyse et avgrenset materiale med hensyn til dets betydnings- eller opplevelsespotensial.

For mer info, se: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4834/

Publisert 8. okt. 2015 13:36