Semesterside for MEVIT4510 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Hjemmeeksamen 21.-24. november.

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 21. november kl. 11.00.

Innlevering foregår i Fronter innen kl. 11.00 torsdag 24. november.

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal du inkludere ditt kandidatnummer (IKKE navn), emnekode og emnenavn, og semester.

Når du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker pdf. eller word. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.

Kandidatnummeret ditt finner du i studentweb omtrent en uke før eksamensoppgaven publiseres.

Husk å legge ved liste over godkjent, konkretisert verkpensum, slik at sensor blir informert om utvalget.

Du tr...

15. nov. 2016 13:10

Husk at verkpensum må godkjennes av underviser senest 14. november.

Har du enda ikke fått godkjent de fem analyseobjektene du har valgt som verkpensum så send en epost til anders.lysne@media.uio eller j.i.faldalen@media.uio.no.

7. nov. 2016 23:43

21. november kl. 11:00 til 24. november kl. 11:00

Eksamensoppgaven publiseres på denne siden mandag 21. november kl. 11.00.

Elektronisk innlevering på fronter. FIlformatet skal være .doc eller .pdf.

Husk å merk oppgaven med studentnummer, ikke navn.

3. nov. 2016 10:11

Meld fra til meg om du kommer, så får jeg fordelt tekster fra Ernst-boka til diskusjon. Vi vil også snakke om eksamen. :)

Mvh

Jon Inge

25. okt. 2016 22:30