Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT4527 - Vår 2010

Eksamen

Eksamensbesvarelser i MEVIT4527 leveres i Fronter innen kl.14 torsdag 10.juni.

Her finner du alt du trenger å vite om eksamen

27. mai 2010 17:53

Torsdag 18.03. Vi møtes kl. 14.15 og diskuterer ulike løsninger på kvalifiseringsoppgavene. rom 205

11. mars 2010 10:18

KVALIFISERINGSOPPGAVE (Et filmanalytisk arbeid på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). (Master: + muntlig presentasjon Enten:

En analyse av Arne Skouens film “Kalde Spor”

Eller:

En analyse av ett av kapitlene i boken “Den norske filmbølgen. Fra “Orions belte” til “Max Manus”

FELLES VISNING AV KALDE SPOR: TORSDAG 04.03 KL 14.15 ROM 205

INNLEVERING SENEST 09.04.

12. feb. 2010 13:16