Semesterside for MEVIT4540 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Mandag 13. mai kl. 11.00 - torsdag 16. mai kl. 11.00

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera mandag 13. mai kl. 11:00. 

Besvarelsen din skal leveres i Inspera, senest torsdag 16.mai innen kl. 11:00. Inspera stenger presis, så i praksis vil siste mulighet til å laste opp oppgaven være kl. 10:59. Vi anbefaler derfor at man setter av tid til å levere oppgaven i god tid før fristen.

Formelle krav:

  • Besvarelsen skal være ca.10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Bruk Times New Roman, 12. pkt., halvannen linjeavstand.
  • Filen du laster opp i Inspera må være i PDF-format (.pdf). Du vil ikke kunne laste opp filer som er i andre format enn dette. Du må selv passe på at filen lar seg åpne før du laster den opp.
  • På forsiden av besvarelsen skal du skrive kandidatnummeret d...
8. mai 2019 15:55

Vi har gjesteforelesere fra Forsvarets forskningsinstitutt (Torbjørn Skauli), Radiumhospitalet (Guro Hagemo), fra Informatikk (Sverre Holm) og fra Oslo Universitetssykehus (Atle Bjørnerud) i tillegg til Gunnar Liestøl fra IMK.

18. des. 2018 09:36