Eksamen

Semesteroppgave leveres i Fronter innen 14.05 kl 14:05.

Alt om innlevering av eksamen ved imk

May 10, 2010 11:06 AM

Velkommen til emnet!

Undervisningen begynner 2 mars. Seminarene er integrert i undervisningen.

Beskjeder legges ut i Fronter.

Vennlig hilsen Birgit Hertzberg Kaare

Feb. 4, 2010 11:46 AM