Eksamensinformasjon

Semesteroppgaven skal leveres i Fronter (fronter.uio.no)innen torsdag 19. mai kl.14.00.

Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Filnavnet på besvarelsen din skal være kandidatnummeret ditt. (xxxxxx.pdf) Kandidanummeret finner du i Studentweb.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Lykke til!

May 11, 2011 2:14 PM