Semester page for MEVIT4834 - Spring 2016

Kjære studenter,

Eksamensoppgaven for MEVIT4834 er publisert her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4834/v16/mevit4834.pdf

Apr. 25, 2016 10:13 AM

25.-28. april

Oppgaveteksten publiseres på emnesiden mandag 25. april kl. 10:00.
Elektronisk innlevering i Fronter innen torsdag 28. april kl. 14:00.

Før du begynner å skrive, er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn, og semester.

Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Du må levere enten som Word-fil (.docx) eller PDF (.pdf). Vi anbefaler at du bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik: xxxxxx.pdf.

Dersom du har noen spørsmål om innleveringen, kan du ta kontakt med studiekonsulent@media.uio.no ....

Apr. 15, 2016 2:14 PM

Etter forespørsel har jeg nå lastet opp alle pdf-er fra forelesningene i fullformat. Håper dette er til hjelp. mvh Liv

Apr. 3, 2016 8:12 PM