Semesterside for MEVIT4896 - Vår 2016

Hei,

Rapporten skal leveres som vedlegg på epost til studiekonsulent@media.uio.no .

Pass på at filen er leselig før du sender den. Vi anbefaler at du bruker PDF.

Forsiden på rapporten skal inneholde emnekode, semester, år, kandidatnummer og navn.

Send en epost til studiekonsulent@media.uio.no dersom du har spørsmål om innleveringen.

 

Med vennlig hilsen

Ingeborg Fauske Ekdahl
Studiekonsulent - Institutt for medier og kommunikasjon

 

30. mai 2016 10:23