Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EST4000 - Vår 2005

Semesteroppgaven

Disposisjon og tittel leveres inn på eget ark (husk å føre på navn!) til ekspedisjonskontoret, Institutt for musikkvitenskap, rom 239 i 2. etasje, ZEB-bygget. Frist: 20. april kl. 14.

Selve semesteroppgaven leveres samme sted seinest 1. juni kl. 14.

29. mars 2005 02:00

Tid og sted for gruppeundervisning i EST4000:

Fredager 12-13, Seminarrom 120 Niels Treschows hus (12. etasje). Første gang: fredag 28.1.

26. jan. 2005 01:00