Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EST4000 - Vår 2006

Tid og sted for undervisningen:

Forelesninger: Tirsdager 10.15-12, sem.rom 2 ZEB

Undervisningsstart for forelesningene er i uke 3.

Gruppe/seminar: Torsdager kl. 12.15-14, sem.rom 1 ZEB.

Undervisningsstart for gruppene er i uke 5.

Det tas forbehold om endringer.

11. des. 2005 20:01