Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EST4000 - Vår 2009

Undervisning i EST4000 er avlyst i morgen, tirsdag 10. mars. Neste uke, tirsdag 17. mars, vil undervisningen gå som normalt.

9. mars 2009 15:30

Fredag 17. april er frist for innlevering av godkjent tittel og problemstilling med litteraturliste for semesteroppgaven på ekspedisjonskontoret IMV/ZEB-bygget 2. et

29. jan. 2009 12:15