Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 12. jan. 2013 14:15

Velkommen til studiestart på EST4000 vår 2013.

Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at tidspunkt for undervisning er fra kl. 13.15-16.00 på tirsdager. Se nærmere på tid og sted om datoer og undrvisningsplan.

Vennlig hilsen

Mia Göran