Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Kurset består av 8 forelesninger a tre timer: Introduksjonsforelesning og 7 forelesninger med forskjellige temaer.

Introduksjonsforelesning

Coessens, Kathleen, Crispin, Darla og Douglas, Anne: "Why art matters" i The Artistic Turn. A Manifesto. Leuven University Press, Leuven, 2009 (s. 12-38)

Seel, Martin: "A Rough History of Modern Aesthetics" i Seel, Martin: Aesthetics of Appearing. Stanford University Press. 2005 (s. 1-19)

Tema 1: Kroppens estetikk

Merleau-Ponty, Marcel: Øyet og ånden. Pax, Oslo 2000

Tema 2: Estetisk teori fra et performativt perspektiv

Fischer-Lichte, Erica: The Transformative Power of Performance. A new aesthetics. Routledge, London, 2008

Tema 3: Estetikk og lek hos Kant, Schiller, Rancière

Kant, Immanuel: Fra Kritikk av dømmekraften i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008 (s. 56-93)

Schiller, Friedrich von: Fra Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008 (s. 94-104)

Ranciére, Jacques: ”Estetikken som politikk” i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008 (s. 533-550)

Tema 4: Estetikk og politikk

Ranciére, Jacques: Den emansiperte tilskuer. Pax, Oslo, 2012

Ranciére, Jacques: ”Estetikken som politikk” i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008 (s. 533-550)

Tema 5: Nullstillingsestetikk

Cage, John : Utdrag fra Silence. Lectures and Writings. Marion Boyars, London, 1968 (1:e utg. 1961)

Tema 6: Roland Barthes forfatterskap

Barthes, Roland: ”The Third Meaning” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 52 – 68)

Barthes, Roland: ”From Work to Text” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 155 – 165)

Barthes, Roland: ”The Grain of the Voice” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 179 – 189)

Barthes, Roland: ”Lenge pleide jeg å gå tidlig til sengs”,

Barthes, Roland: fra Det lyse rommet ” i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008

Tema 7: Estetisk erfaring og religiøs erfaring

Beckett, Samuel: /Den Unevnelige/. Overs. Jan Erik Vold. Oslo: Cappelen, 2006 s. 5-35

Blanchot, Maurice: "The Unnamable Beast", i /A Voice from Elsewhere/. NY: SUNY, 2007, ss. 35-51.

Derrida, Jacques: /Literature in Secret. An Impossible Filiation.

Vattimo, Gianni: "Toward a Nonreligious Christianity", i /After the Death of God/, red. Robbins, Jeffrey W. NY: COlumbia Univ. Press, 2007, ss. 27-46.

Sekundærlitteratur

Bale, Kjersti: "Etterord" i Ranciére, Jacques: Den emansiperte tilskuer. Pax, Oslo, 2012 (s. 209-231)

Bø-Rygg, Arnfinn: "Sunday in Breadth. Aesthetics as a field and subject" i Aesthetics at Work. Unipub, Oslo, 2007 (s.9-28)

Carlson, Marvin: "Introduction. Perspectives on performance: Germany and America" i Fischer-Lichte, Erica: The Transformative Power of Performance. A new aesthetics Routledge. London, 2008 (s. 1-11)

Coessens, Kathleen, Crispin, Darla og Douglas, Anne: "Why art matters" i The Artistic Turn. A Manifesto. Leuven University Press, Leuven, 2009 (s. 12-38)

Løvlie, Elisabeth: "Kallet fra en kommende hemmelighet Om den religiøse vending i kontinental teori og mulige åpninger mot det litterære." Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, nr 01, 2010.

Seel, Martin: "A Rough History of Modern Aesthetics" i Seel, Martin: Aesthetics of Appearing, 2005. Stanford University Press. (s. 1-19)

Tin, Mikkel B.: "Etterord" i Merleau-Ponty, Marcel: Øyet og ånden. Pax, Oslo 2000 (s. 85-126)

Tekster som kjøpes:

Barthes, Roland: fra Det lyse rommet ” i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008

Fischer-Lichte, Erica: The Transformative Power of Performance. A new aesthetics Routledge. London, 2008 (introduksjon Marvin Carlson) (Elektronisk utgave finnes på UBO)

Merleau-Ponty, Marcel: Øyet og ånden. Pax, Oslo 2000 (med etterord av Mikkel B. Tin) (Finnes også tilgjengelig som e-bok på nasjonalbibliotekets lesesal)

Ranciére, Jacques: ”Estetikken som politikk” i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori: en antologi. Universitetsforlaget, Oslo, 2008

Ranciére, Jacques: Den emansiperte tilskuer. Pax, Oslo, 2012 (etterord Kjersti Bale)

Tekster på internett:

Barthes, Roland: ”The Third Meaning” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 52 – 68)

Barthes, Roland: ”From Work to Text” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 155 – 165)

Barthes, Roland: ”The Grain of the Voice” i Image, Music Text. Fontana Press, London 1977 (s. 179 – 189)

Disse tre tekstene av Barthes finnes her:

Derrida, Jacques: /Literature in Secret. An Impossible Filiation.

Teksten finnes her:

Løvlie, Elisabeth: "Kallet fra en kommende hemmelighet Om den religiøse vending i kontinental teori og mulige åpninger mot det litterære." Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, nr 01, 2010.

Teksten finnes her:

Øvrige tekster kopieres

Publisert 30. nov. 2012 14:57 - Sist endret 3. des. 2012 22:26