Semesterside for EXFAC03-MUS - Høst 2017

Den planlagte forelesningen om barokken (Musikktenkningens historie 2) strykes fra kurset og blir ikke tatt igjen. Da strykes også Sundbergs bok om barokken ('Musikktenkningens historie III – Barokken') fra pensum. 

Årsaken er at kurset har mistet flere gangers undervisning: 
31. august falt bort pga. kollisjon med disputas og RITMO-seminar.
14. september falt bort pga. sykdom. 
28. september faller bort pga. instituttseminar for alle ansatte.

For å komme i havn med forelesningene har denne strykningen vært nødvendig. Jeg beklager bortfallet. Det er fortsatt lov å lese Sundbergs bok!

Neste gang, torsdag 21. september, foreleser jeg om musikktenkningens historie 3 – klassisisme og romantikk. Pensum er uforandret. (Bø-Rygg: Musikkestetikk, og Kjerschow: Musikk og mening)

Hilsen Erling

19. sep. 2017 11:09