Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 25. november kl. 13:00

Innleveringsfrist: 28. november kl. 13:15

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jun. 2020 22:48