Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1101 - Høst 2003

Sensur for eksamen er slått opp på oppslagstavla i ZEB-bygningen. Ny/utsatt eksamen avholdes i januar. Prøvene i Musikklære og faghistorie kan tas separat. Du trenger m.a.o. ikke å ta begge prøver om igjen hvis du har strøket i ett av delemnene.

6. nov. 2003 01:00

Biblioteksundervisningen 2., 3. og 4. september foregår på Studentbiblioteket Sophus Bugge . Oppmøte i 2. etasje utenfor biblioteket.

28. aug. 2003 02:00