Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1101 - Høst 2007

Til dem som ikke bestod eksamen: Dere er velkommen til å gjennomgå besvarelsen med meg, fortrinnvis i en av mine konferansetimer (fredag 13.15-14, rom 304).

Asbjørn

29. okt. 2007 15:29

Noen tips til de som trenger å øve seg på de gjengse formprinsippene i fortrinnsvis «klassisk» musikk (innspillinger av stykkene må dere finne selv):

a) Liedformer, todelte (AB) og tredelte (ABA). I kompendiet finnes det eksempler på sammensatte liedformer, dvs. med flere eller lengre ledd: Side 63: J.S. Bachs sarabande fra Fransk suite nr. 5 (AB-typen). Side 67: Chopins mazurka op. 6 nr. 4 (ABA-typen). I Griegs Lyriske stykker for piano benyttes ofte slike former. Se f.eks. «Vals», «Vektersang» og «Folkevise» fra Lyriske stykker op. 12.

b) Rondo. Haydn-rondoen (fra sonate i D-dur, Hob. 37) i kompendiet (s. 71) er et godt eksempel på en enkel rondo. Den omtales også i Benestad 2004 s. 107-108.

c) Variasjonsformer. Benestad 2004 s. 109-112 gir to eksempler på de seksjonsdelte variasjonsformene. 1. sats i Mozarts pianosonate i A-dur K. 331 er også et godt eksempel på formen. Temaet er gjengitt på s. 59 i...

28. sep. 2007 16:56

På kursplanen er tidspunktet for siste forelesning 27. september feilaktig oppgitt som 13.15-16 istedenfor 9.15-12. Hvis dette har rammet noen, så ta kontakt slik at jeg kan gå gjennom eksamensoppgaven fra i fjor med dere.

Flere kunne gjerne ha fylt ut evalueringsskjema for kurset. Jeg legger en bunke på hylla på ekspedisjonskontoret i 2. etg. Legg utfylt skjema i min posthylle.

Asbjørn

27. sep. 2007 15:49