Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1101 - Høst 2008

Jeg synes at årets eksamensresultat jevnt over var bra, og noen hadde helt glimrende besvarelser. Svært mange hadde problemer med oppgave 10. Her ble både rondo, fuge og tema med variasjoner foreslått, mens det helt klart dreier seg om en sats basert på sonatesatsform-prinsippet. (Som jeg antydet på en av de siste forelesningene, krever det en god del øvelse for å kunne kategorisere formen korrekt på stykker innenfor den «klassiske» musikktradisjonen.)

Dere som ikke bestod prøven, kan få den gjennomgått hos meg, fortrinnsvis i en av mine konferansetimer (mandager 10.15-11, rom 304). Hvis dette tidspunktet er umulig, kan annen tid avtales på mail (a.o.eriksen@imv.uio.no). Ny prøve blir arrangert i løpet av januar måned.

Asbjørn

30. okt. 2008 10:39

Skoleeksamen i MUS1101 finner sted onsdag 8. oktober i Sophus Bugges lesesal del C, kl. 9.00 til 13.00.

29. sep. 2008 15:50

På kursets siste forelesning fredag 26. september skal jeg gjennomgå eksamensoppgaven fra i fjor. Husk på å ta med oppgaveteksten (utdelt 20/8). Som tidligere nevnt kan dere se bort fra oppgave 1-3, siden faghistorie ikke lenger er pensum i MUS1101.

Asbjørn

24. sep. 2008 11:04