Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1101 - Høst 2009

I det store og hele synes jeg at dere kom godt fra eksamen i år. Flere hadde ypperlige besvarelser, og enda flere var jevnt bra. En del befant seg svært nær strykgrensen, men vi lot tvilen komme tiltalte til gode… Det var dessverre også noen som ikke bestod prøven, og disse kan få gjennomgått den ved besøk på mitt kontor. Husk kandidatnummer. Tidspunkt bør avtales på forhånd: a.o.eriksen@imv.uio.no

Asbjørn

10. nov. 2009 13:31

Eksamensoppgaven i MUS1101 fra 2007 er nå lagt ut på hyllen ved heisen i 2. etasje. De som ønsker å få oppgaven i elektronisk form, kan sende meg en mail. I løpet av mandag 28/9 legger jeg ut en «fasit» til oppgaven på samme sted.

Så minner jeg om at jeg er tilgjengelig for veiledning på følgende tidspunkt før eksamen:

mandag 28. september 12.15-13

mandag 5. oktober 9.15-11 og 12.15-13.

Asbjørn

25. sep. 2009 16:08

På siste forelesning 23. september skal vi gjennomgå eksamensoppgaven fra i fjor. Husk å ta med oppgaveteksten (utdelt på første forelesning 17/8).

Asbjørn

21. sep. 2009 15:36