Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1101 - Høst 2010

Sensuren har falt, og jeg synes at det var et godt nivå på besvarelsene i år. Flere fikk over 80 av 100 poeng, og noen til og med over 90, som er ekstremt vanskelig å oppnå. Uventet var oppgave 5 med akkordbestemmelser (utdrag fra et Debussy-preludium) en av de oppgavene som ble dårligst besvart. Her hadde mange kommet fram til svært merkelige omvendingsakkorder, mens samtlige akkorder faktisk ligger i grunnstilling. Det er mulig at denne oppgaven ble litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt meg. De fleste hadde misforstått oppgave 9b. Med «holdepunkter som kan benyttes for å segmentere (inndele) et musikkstykke i mindre biter» menes de kriteriene som er satt opp på side 12 i MUS1101-kompendiet (grad av tidsmessig nærhet, store endringer i de musikalske parametrene, «symmetri», parallellitet).

Det var likevel noen som ikke bestod prøven, og dere er velkomne til å gjennomgå besvarelsen med meg i en av mine konferansetimer (mandager 12.15-13, rom 304). Husk kandidatnummeret....

4. nov. 2010 12:35

Til høyre i bachelorhylla i 2. etg. har jeg lagt en transkriberingsoppgave med «fasit» (et par orkestertakter fra Griegs a-moll konsert). Studér gjerne denne. NB: Fra tirsdag 12. oktober kl. 11 og fram til eksamen er jeg bortreist, og svarer ikke på mail.

Lykke til!

Asbjørn

11. okt. 2010 15:32

OBS. Jeg har lagt ut det meste av materialet jeg har delt ut på forelesningene i bachelorhylla i 2. etasje. Sjekk om det er noe dere mangler. Det gjelder følgende stoff:

1) Evalueringsskjema. Fylles ut og legges i min hylle på ekspedisjonskontoret.

2) «Fasiter» til noen av oppgavene i kompendiet: oppgaveark, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 20, 22-25, 27, 34.

3) «Fasit» til oppgave 8 i eksamensoppgaven for 2009.

4) Oppgaveteksten til eksamensoppg. for 2008 (for ekstra trening).

5) Ark med trinn- og funksjonsbetegnelser.

Asbjørn

4. okt. 2010 13:42