Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1225 - Høst 2012

Hørelære:

Husk at det ikke lenger er gruppetimer, men felles forelesninger med meg 9. og 16. november kl. 9:15-11 i Salen. Jeg vil gjennomgå de siste innleveringsoppgavene og ellers kjøre "generalprøve" på de tre delene av eksamen.

Ekstra gruppetimer er avtalt med meg og Olve i slutten av måneden.

Innleveringer: Oppgave 4 har fått utvidet frist til 7. november. I oppgave 5, som skal leveres innen 18. november, skal dere skrive inn skarptrommestemmen som er "blanket ut" i oppgavearket. (Den er ikke så lang, så den kan med fordel leveres samtidig med nr. 4.)

Eksamen: Som tidligere annonsert, blir eksamen mandag 3. desember. Stedet blir Salen i ZEB. Dere skal ha eksamen i 2 puljer, delt etter alfabetet: Akø t.o.m. Kristensen kl. 10-12, Kure t.o.m. Øvrelid kl. 12-14. Rytme- og melodidiktat vil være ferdiginnspilt, mens akkordrekkene vil framføres "live" på flygelet.

Øyvin

4. nov. 2012 19:44

Hørelære-innleveringer

Alle som har levert oppgave 1 og 2 til Øyvin, samt de fra Olves grupper som har levert elektronisk, har fått tilbakemelding i Fronter. Hake betyr godkjent, pil opp "nesten godkjent" (noen revisjoner/tilføyelser må da gjøres).

Oppgave 3 (Auditiv analyse) skal leveres innen søndag 21. oktober, i Fronter eller på ark innen fredag 19. oktober. Oppgaveteksten er i pdf-format, så det er enklest å skrive ut den og fylle i resten for hånd. Du kan fotografere (sjekk at bildet blir skarpt nok til å leses!) eller scanne håndskrevet ark og laste opp i Fronter. -Eller skrive i tekstbehandling og lime inn noteeksempel (fin trening!).

Øyvin

12. okt. 2012 15:11

Forelesningen som opprinnelig var satt opp onsdag 5. september 9.15-10 i musikkproduksjon må dessverre flyttes til tirsdag 4. september kl. 16.15-17. Ny plan er lagt ut (under lenken "Musikkproduksjon" til venstre). Noen datoer senere i semesteret er også justert.

3. sep. 2012 01:16