Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1225 - Høst 2013

Oppgaveteksten til den obligatoriske innleveringen er nå lagt ut på fronter i mappen Satslære Rytmisk / Felles. På samme sted finner dere også et ferdig partituroppsett til oppgaven med navn: InnleveringsoppgaveMUS1225PartiturOppsett.sib. For de som jobber med SIBELIUS 6, ligger det også en sib6 versjon der. Den ferdige oppgaven legges i innleverings mappen innen fristen, tirsdag 3.des. kl. 00:00. Ved nødtilfelle kan også oppgaven sendes pr mail til eckhard.baur@imv.uio.no . Eckhard

25. nov. 2013 10:01

Forelesningen i satslære 25. november blir flyttet til Auditorium 3, ZEB (samme klokkeslett som før). For å komme til Auditorium 3, gå ut glassdøren rett overfor inngangen til Salen, gå ned trappen og følg skiltene til auditoriet.

22. nov. 2013 15:50

Hei. Undervisningen til Gruppe 1, mandag 18.nov må flyttes en time tidligere til kl. 13:00, det pga møte med ledelsen senere på dagen. Hilsen Eckhard

5. nov. 2013 13:16