Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Watne, Åshild m. fl: Kompendium i hørelære for MUS 1232, UNIPUB.

Lavik, Babben: Lytt til akkorder, Norsk Musikforlag A/S. Bok + CD.

Materiale utdelt på timen,

Publisert 13. okt. 2009 15:35 - Sist endret 12. jan. 2010 19:15