Dette emnet er nedlagt

Ang. oppgave 3 i MIDI/produksjon: …

Ang. oppgave 3 i MIDI/produksjon: Nå er det lagt inn nye lydfiler på Fronter som skal være enkle å sette inn i besvarelsene deres. Det er lagt inn en tempoanvisning i tittelen som kan benyttes for sequencen og alle disse filene (med tempoanv.) kan plasseres til starten av en takt. Under "Undervisning"-mappen på Fronter er det lagt inn et pdf-dokument med en gjennomgang av det jeg gikk gjennom i siste time: "SisteGruppetime (Opptak/lyd/miks)". Det er fremdeles noen som ikke har levert alt som skal leveres for andre innlevering. Dette må gjøres i løpet av neste uke ellers vil kandidaten ikke bestå dette emnet.

Publisert 22. mai 2011 15:27 - Sist endret 25. mai 2011 14:38