Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1235 - Vår 2013

Da ligger all info til innleveringsoppgaven på fronter i mappen undervisning / rytmisk satslære / oppgave info. Innleveringsfrist er mandag 29. april 2013, kl. 13.00. Oppgaven skal leveres som SIBELIUS fil på fronter i innleveringsmappen. Lykke til. Eckhard

22. apr. 2013 09:09

Innlevering av tredje og siste oppgave i musikkproduksjon er tirsdag, 21.mai. Lever via cloudstor. - Torgeir 

11. apr. 2013 13:08

ALYSNING Hørelæretimen med gruppe 1 og 2 mandag 4.2 må dessverre utgå pga sykdom. Bruk tiden til å arbeide med leksene, bl.a kombinasjonsoppgavene og Rekke 2. Åshild

3. feb. 2013 23:47