Eksamen: Ut- og innlevering i Fronter

For sikkerhets skyld gjør vi oppmerksom på at eksamen i MUS1254 deles ut og skal leveres inn i Fronter (altså IKKE i Inspera, som dette semesteret kun brukes i MUS1200 og MUS1445).

Publisert 23. nov. 2015 12:15