Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 27. november kl. 13:00

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 13:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. januar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 22:27