Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 26. november kl. 13:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 17:11