Semesterside for MUS1264 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Til de som mangler noe av mitt utdelte materiale: På Fronter MUS1264 i mappen «Undervisningsmateriale» har jeg lagt et dokument med støtteark («Asbjørns støtteark») samt utdrag fra harmonilærebøkene til Hamburger, Richter og Tsjaikovskij.

Lykke til på eksamen!

Asbjørn

 

3. mai 2017 13:11

I Fronter (MUS1264, mappen «Undervisningsmateriale») har jeg lagt to dokumenter fra dagens undervisning. Den første siden om modal harmonikk i dokumentet «Utdelt 28. februar» sammen med kommentarene til Hasslers harmonisering på side 184–185 i Tveits lærebok skulle være nok til å kunne løse oppgaven til fredag, som er den håndskrevne side 3 i dokumentet. Dere kan også ha nytte av eksemplene i «Vist på skjerm»-dokumentet. Side 4 er en modulasjonsoppgave, som først skal innleveres 10. mars. «Alterert hjernetrim» (side 5) er en ekstraoppgave som normalt ikke skal innleveres.

Asbjørn
 

28. feb. 2017 15:02

Observante studenter oppdaget to feiltrykk i oppgaven fra Tveits harmonilære som jeg utdelte på timen i går: I oppgave a. mangler det parentes rundt Dm (eller rettere sagt er parentesen blitt plassert rundt 3> isteden). Det skal altså være (Dm), dvs. at den altererte akkorden er bidominantisk til den påfølgende D. Det samme gjelder i oppgave c., dvs. at det skal være parentes rundt Dm7.

Asbjørn

15. feb. 2017 11:04