MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i å komponere og arrangere musikk ved bruk av databasert produksjonsutstyr (DAW). Undervisningen omfatter opptak, redigering og miksing av MIDI og digital lyd. 

Ett komposisjon-/arrangeringsemne (MUS1254, MUS1255 eller MUS1280) er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha gode basiskunnskaper innen musikkproduksjon og opptaksteknikk.
  • ha grunnleggende ferdigheter innen opptak, redigering og miksing av lyd- og MIDI.
  • ha kunnskap om relevante instrumenter og prosesseringsverktøy.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap og bestått produksjonsdel av opptaksprøvens fellesdel. Studenter som har tatt opptaksprøve ved andre institusjoner vil bli vurdert på bakgrunn av denne og vil evt. få en tilleggsprøve hvis nødvendig.

Anbefalte forkunnskaper

En viss erfaring i bruk av databasert produksjonsutstyr vil være en fordel.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av 24 timer fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Tre praktiske, obligatoriske underveisoppgaver må besvares til gitte frister i løpet av semesteret. Disse må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende eksamen. 

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager i form av en praktisk innleveringsoppgave.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk