Semesterside for MUS1281 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Mappene for innlevering av obligatoriske oppgaver på Fronter er nå åpnet igjen, og siste frist for innlevering er satt til søndag 30. april kl. 24.00.  For å kunne gå opp til eksamen må alle tre oppgavene, inkludert alle oppgavenes elementer, det vil si lydfil, arbeidsrapport og skjermbilder leveres i sine respektive mapper.  Dersom en er i tvil om en har levert det en skal på Fronter, last opp (på nytt) for sikkerhets skyld.

25. apr. 2017 10:50