Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1300 - Vår 2010

Faglig side for Verdensmusikk er nå oppdatert. Her finner du også lenke til liste over lytteeksemplene og noen kommentarer. Faglig side gir noe supplerende stoff, diverse lenker og kommentarer som kan tenkes å være nyttige. Lyttepensum ligger som MP3-filer på IMV sin server \\hf-lager.uio.no\imv-kurs . Her finner du en bruksanvisning for å koble seg opp.

17. feb. 2010 16:08

NB! NB! Studentersom tar bare tar MUS 1300 må følge med på siden til MUS 1301. Siden undervisningen er felles er det her alle beskjeder vil bli lagt ut.

17. feb. 2010 14:38

Vi minner om at for studenter som tar MUS1300 er ikke folkemusikkforelesningene obligatorisk. Dere må gjerne følge forelesningene men det er ikke en del av eksamenspensum.

Kompendiet del 1 er pensum (ikke del 2) til muntlig eksamen i MUS1300.

21. jan. 2010 12:20