Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1430 - Høst 2009

EKSAMENSOPPGAVENE Noter til Pauline Hall og opptak av satsene i oppgavetekstene finner dere på serveren smb://hf-lager/imv-kurs/MUS1430/ -arvid.

7. des. 2009 14:08

Evalueringsskjema for emnet er lagt ut på bachelorhylla i 2. etasje. Det er fint hvis så mange som mulig kan fylle det ut og legge det i konvolutten på min kontordør i 3. etasje (rom 304). På hylla i 2. etg. finner dere også oppgavetekster til eksamensoppgaver fra årene 2004-2008.

Asbjørn

21. okt. 2009 17:43

OBLIGATORISK ØVINGSOPPGAVE I MUS1430: Ifølge emnebeskrivelsen skal seminarinnlegget bearbeides til en skriftlig oppgave som leveres i høstsemesteret. Både seminarinnlegget og den skriftlige innleveringen må være godkjent for at dere kan gå opp til avsluttende eksamen. Oppgaven skal være på minimum 1000 ord, inkludert litteraturliste/kildeliste. Det skal henvises til eller siteres fra de kildene dere har brukt.

INNLEVERINGSFRIST: 15. oktober til gruppeleder. Oppgaven leveres i elektronisk form.

Odd Skårbergs Oppgaveskriving. En veiledning for eksamensbesvarelser og semesteroppgaver tar opp hva som kjennetegner akademisk skriving, bruk av kildehenvisninger og sitater, oppsett av litteraturliste m.m. Dette dokumentet kan dere finne på semestersiden for MUS1500 – Høst 2008. Klikk på «Veiledning for oppgaveskriving» der, så får dere opp teksten.

Asbjørn

18. sep. 2009 16:01