Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1430 - Høst 2011

Pauline HALL Husk å ta med notene til timen. -arvid.

15. nov. 2011 07:57

På Fronter (MUS1430), i mappen «Materiale fra Asbjørn», har jeg lagt støttearkene som jeg har delt ut på mine forelesninger i løpet av året.

Asbjørn

4. nov. 2011 13:11

Tirsdag 18. oktober skal Erling E. Guldbrandsen gjennomgå 1. sats fra Mahlers 9. symfoni. Det er viktig at dere tar med kompendium 4 og 5. I kompendium 4 finnes hans artikkel «Spor av helhet? Om noen sentrale lesninger av Mahlers 9. symfoni, første sats», som det er en fordel at dere har lest gjennom før forelesningen. I kompendium 5 finnes deler av partituret til satsen.

Asbjørn

17. okt. 2011 23:07