Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1430 - Vår 2009

Seminargruppe 1, 3 og 4 ledes av Audun Sannes Jonassen: audunsj@yahoo.no

Seminargruppe 2 og 5 ledes av Aria Senemar: arias@student.hf.uio.no

Asbjørn

27. apr. 2009 16:51

16. april skal vi ta for oss Beethoven og hans Eroica-symfoni. Ta derfor med kompendium 4, «Fra Beethoven til vår tid». De som har partitur til symfonien tilgjengelig, må ta med dette.

Etter forelesningen blir det anledning til å skrive seg på seminarinnlegg. Husk at det blir færre emner å velge mellom etter hvert.

Asbjørn

14. apr. 2009 11:51

Jeg minner dere nok en gang om biblioteksundervisningen denne uken. Se informasjon for 02.02.2009 nedenfor.

Til dem som ennå ikke har fått oversikten over emner for seminarinnlegg: Dokumentet ligger i bachelorhyllen i 2. etg. («MUS1430. Emner for seminarinnlegg»).

Asbjørn

23. mars 2009 10:20