Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1440 - Høst 2011

På Fronter, MUS1440 i mappen «Forkurs i musikkteori», har jeg lagt «fasiter» til de to teorioppgavene dere leverte inn etter forkurset i august. Jeg håper at dere klarer å tyde mine kråketær. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, kan dere sende meg en mail.

Asbjørn

18. nov. 2011 21:04

Til de som har vært borte fra forelesninger: Jeg har lagt ut på Fronter mesteparten av støttearkene som jeg delte ut. Se MUS1440, mappen «Vestlig kunstmusikk», dokumentene «MUS1440 Asbjørns støtteark, del 1» og «MUS1440 Asbjørns støtteark, del 2 (Liszt)». Min oversiktstekst om romantikken har allerede ligget der noen uker, og Skårberg&Vollsnes’ dokument om oppgaveskriving ligger stadig i Seminarmappen.

Asbjørn

11. nov. 2011 18:39

De to siste forelesningene i dette emnet har byttet rekkefølge, slik at det blir:

on. 23/11 9.15-11: Verdensmusikk. Hans Weisethaunet.

fr. 25/11 9.15-11: Norsk folkemusikk i det 20. og 21. århundre. Kvifte.

10. nov. 2011 10:54