Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1440 - Høst 2013

På denne forelesningen skal vi drøfte deler av eksamensoppgaven fra i fjor. Jeg delte ut oppgaveteksten på min Grieg-forelesning for tre uker siden. De som ikke var der, kan finne den i  Fronter for MUS1440 høsten 2013. Jeg har lagt dokumentet i mappen «Vestlig kunstmusikk». Det heter «MUS1440 Hjemmeeksamen 2012». Vi skal konsentrere oss om oppgave 1A og hvis vi rekker det, oppg. 2B 2. Noter til Debussy-preludiet og «Capricietto» blir delt ut på forelesningen.

 

Asbjørn  

20. nov. 2013 14:15

Torsdag 14. nov. skal Øyvin forelese om norsk musikk i det 20. århundre, hvor han bl.a. skal ta for seg Valens fiolinkonsert, som er pensum. Siden det er et ganske krevende verk, har jeg lagt ut en artikkel om det i Fronter, som det kan være en fordel om dere kikker på før forelesningen. Dokumentet heter «Schjelderup-Ebbe, Valens fiolinkonsert» og finnes i MUS1440 fellesrom 2013, mappen «Vestlig kunstmusikk». Partituret til fiolinkonserten ligger samme sted.

Asbjørn

11. nov. 2013 14:07

På Grieg-forelesningen 31. oktober hadde jeg planlagt å dele ut diverse materiale, men begge kopimaskinene på IMV er nå i ustand. Jeg har isteden lagt materialet ut i Fronter (MUS1440, mappen Vestlig kunstmusikk). Dokumentet heter «Grieg, støtteark 31/10-13». Ta derfor med datamaskinen på forelesningen.

Asbjørn

30. okt. 2013 15:29