Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 11. nov. 2014 10:15

Før Hans-Hinrichs forelesning 13. november er det fint om dere leser gjennom Sætas artikkel om vokal folkemusikk (Fronter MUS1441, i mappen «Pensumtekster»).

Så minner jeg om den annonserte ekstraforelesningen mandag 17. november 9.15-11 (Salen), hvor vi skal ta for oss en tidligere eksamensoppgave i musikkhistorie. De som ikke har fått oppgaveteksten, kan finne den på Fronter (MUS1441, i mappen «Forelesernes støtteark»). Noter blir delt ut på forelesningen. Der skal vi også lytte til Debussy-stykket flere ganger.

Asbjørn

Publisert 30. okt. 2014 11:36

Før Hans-Hinrich Thedens’ første forelesning om norsk folkemusikk bør dere ha lest to artikler av Olav Sæta som ligger i mappen «Pensumtekster» på Fronter (MUS1441): «Fra halling til reinlender» og «Den norske Kunsten staar fix og ferdig paa Fjeldet».

Asbjørn

Publisert 27. okt. 2014 09:59

Før Arnulf Mattes’ forelesning er det en fordel at dere har lest avsnittet side 264-281 i Vestens  musikkhistorie og avsnittet om Valen i teksten «Vollsnes 1910-1950b» i mappen «Pensumtekster» på Fronter (paginert side 79-91). 

Asbjørn 

Publisert 19. okt. 2014 21:02

Det er fint om dere på forhånd leser avsnittet «To veier inn i det 20. århundret: Mahler og Debussy» i Vestens musikkhistorie (s. 228-239).

Asbjørn 

Publisert 10. okt. 2014 15:37

Jeg tilbyr en ekstraforelesning mandag 17. november 9.15-11 i Salen, hvor jeg skal presentere et forslag til løsning av en gammel eksamensoppgave i musikkhistorie. Oppgaveteksten vil bli utdelt på forelesningen 16. oktober.

Asbjørn

Publisert 10. okt. 2014 15:34

Før min forelesning om Grieg er det fint om dere leser følgende tekster, som finnes i mappen «Pensumtekster» i MUS1441 på Fronter:

Vollsnes, 1814-1870, paginert side 11-35

Vollsnes, 1870-1910

Vollsnes, Grieg

Om dere ikke rekker alt, prioriter de to sistnevnte tekstene.

Asbjørn

Publisert 26. sep. 2014 14:13

Før forelesningen om programmusikk og «absolutt» musikk, og «nytyskere» versus «klassisister» er det fint om dere leser følgende i Listen: kap. 16 (s. 223-237), kap. 17 s. 252-259 og omtalen av Brahms på s. 291-292. Men les gjerne mer!

Asbjørn

Publisert 19. sep. 2014 13:07
Publisert 13. sep. 2014 11:14

På denne forelesningen skal vi først og fremst ta for oss Beethoven og hans «Skjebnesymfoni» (symfoni nr. 5). Det er fint om dere på forhånd leser kapittel 13 (s. 166-185) og 15 (s. 211-222) i Listen. I kap. 13 kan dere hoppe over gjennomgåelsene av Mozarts symfoni nr. 40 og Haydns symfoni nr. 95. I Fronter for MUS1441, mappen «Forelesernes støtteark», har jeg lagt ut min artikkel om symfoniens tidlige utvikling fra ca. 1730 til 1810. Den kan være nyttig å lese, selv om den ikke står på pensumlisten.

            Under gjennomgåelsen av «Skjebnesymfonien» er det en fordel at dere har partituret tilgjengelig. På imslp.org. finnes det flere utgaver (under Beethoven, rull ned til Symphony no. 5). Velg gjerne utgaven fra forlaget Ernst Eulenburg, som har taktnummerering.

Asbjørn  

 

Publisert 4. sep. 2014 12:07

Før min forelesning om (sen)barokkens instrumentalmusikk er det fint om dere leser kapittel 10 i Listen, «Baroque Instrumental Music» (s. 119-138). Verkpresentasjonene trenger dere ikke lese nøye. Les gjerne kapittel 9 også, i alle fall s. 110-118.

Asbjørn

Publisert 28. aug. 2014 12:23

Før denne forelesningen er det fint om dere leser side 48-65 i Vestens musikkhistore, om musikk og drama på 1600-tallet (forfattet av Jørgen Langdalen). Wikshåland skal blant annet snakke om «Possente Spirto» fra Monteverdis L’Orfeo. Tekst og noter ligger i Fronter (MUS 1441 2014-høst), mappen «Forelesernes støtteark», dokumentet «Wikshåland 4/9». For å kunne få fullt utbytte av forelesningen er det viktig at dere har med dette materialet (som papirutskift eller på datamaskinen).

Asbjørn   

Publisert 28. aug. 2014 12:13

Til de som ikke var til stede på forelesningen: Dokumentene «Om oppgaveskriving» og «Asbjørns støtteark» finner dere på Fronter (MUS1441, fellesrom 2014-høst), mappen «Forelesernes støtteark». Dokumentet «Om øvingsoppgaven» finner dere i mappen «Seminarer».

Asbjørn

Publisert 21. aug. 2014 12:55

Til de som ikke var til stede på forelesningen i dag (21/8): I Fronter (MUS1441, Fellesrom 2014-høst, mappen «Seminarer») ligger oppgaver og liste over seminarinnlegg. Les dokumentet nøye gjennom, og merk dere datoen for seminarinnlegget. Det er viktig at alle møter opp på seminartimene første gang i uke 36 for å velge oppgave.

Asbjørn

Publisert 24. juli 2014 14:44

Velkommen til Institutt for musikkvitenskap, og emnet «Klassisk musikkhistorie»! Pensumet for emnet finner dere ved å klikke på «Pensum/læringskrav» og undervisningsplanen ved å klikke på «Timeplan». (Det blir i tillegg en forelesning torsdag 20. november.)

Mye av pensumlitteraturen legges ut i Fronter ved semesterstart, men følgende bøker må dere kjøpe selv:

Erlend Hovland (red.): Vestens musikkhistorie.

Joseph Kerman og Gary Tomlinson: Listen (kan kjøpes i Akademika bokhandel på Blindern ved semesterstart).

Tellef Kvifte: Musikkteori for folkemusikk - en innføring.

Dere får mer informasjon på orienteringsmøtet tirsdag 12. august. Da får dere også vite mer om innføringskurset i grunnleggende musikkteori (ikke obligatorisk), som begynner samme dag.

 

Asbjørn Ø. Eriksen

emneansvarlig for MUS1441